X

Michał Plotzke


Kierownik projektu


Od 2009 r. bezpośrednio zaangażowany w finansowanie procesów digitalizacji i rekonstrukcji jako organizator mechanizmów dotacyjnych dla instytucji posiadających zbiory i archiwa. Odpowiedzialny za wdrożenie takich programów jak Zasoby Cyfrowe, Wieloletni Program Rządowy Kultura+ Priorytet Digitalizacja, Dziedzictwo Cyfrowe, Archiwistyka Społeczna. Ekspert Ministra Kultury w zakresie oceny projektów w programie Dziedzictwo kulturowe - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego. Inicjator uruchomienia sekcji Polska Klasyka na Warszawskim Festiwalu Filmowym, prezentującej polskie filmy po rekonstrukcji cyfrowej. Obecnie koordynuje procesy rekonstrukcyjne od etapu planowania po rozliczanie projektu. Prywatnie miłośnik kina, fotografii i szeroko rozumianego procesu digitalizacji.