O nas


reKINO zajmuje się szerokopojętą rekonstrukcją materiałów filmowych oraz cyfrowym ulepszaniem obrazu. Naprawa obrazu dotyczy zarówno wiekowych materiałów światłoczułych jak i ratowaniem zdjęć ze współczesnych planów filmowych. Firma ma w swoich szeregach ludzi z największym doświadczeniem wykonywania rekonstrukcji w domenie jakości kinowej w Polsce. Ludzie tworzący zespół i ich pasja do filmów, powoduje ciągłe dążenie do najwyższej jakości obrazu.