X

znacznik aktu


Znaczniki aktów są dużymi mechanicznymi uszkodzeniami, celowo wykonanymi przez człowieka. Ich przeznaczeniem było informowanie o zbliżającym się końcu aktualnego aktu. Najczęściej są to dwie serie wyciętych dużych, okrągłych lub kwadratowych dziur, występujące na kilku (3-5) następujących po sobie klatkach. Trudność w ich usuwaniu zależna jest w głównej mierze, od dynamiki sceny kończącej dany akt.