X

Wyrównanie kanałów, Print Align, RGB Align


Dopasowanie kanałów, czyli PRINT ALIGN I PRINT RGB, jest działaniem polegającym na przesunięciu kanałów barwnych względem siebie. Powodem różnic w dopasowaniu kanałów barwnych może być np. nieprecyzyjne zeskanowanie filmu, który był zapisany w separacji barwnej. Naprawa tego typu uszkodzeń polega na odpowiednim nałożeniu i dopasowaniu do siebie wszystkich kanałów obrazu kolorowego.