X

Upscale, downscale obrazu filmowego


Skalowanie jest jednym z ważniejszych elementów postprodukcji i rekonstrukcji materiału cyfrowego. Mając materiał filmowy niższej rozdzielczości (np. PAL, 720p, 1080p), można skorzystać z upscaling-u. Uzyskuje się dzięki temu kontent filmowy, w wyższych rozdzielczościach takich jak: HD, 2K, UltraHD, 4K i wyżej. Działanie to ma na celu, możliwie najlepsze przygotowanie źródeł niskiej jakości do prezentowania ich na coraz większych wyświetlaczach obrazu, z coraz większymi rozdzielczościami. Natomiast downscale jest działaniem, które odpowiednio przystosowuje materiały o wysokiej rozdzielczości (np. skany negatywu, materiał postprodukcyjny 4k), do wyświetlania ich na odbiornikach o niższych rozdzielczościach, lub umożliwia płynniejszą prace nad takim źródłem filmowym. Downscale jest też częstym etapem kompresji materiału wideo np. do treści internetowych.


Do tego celu niezbędne jest oprogramowanie z odpowiednio przygotowanymi algorytmami oraz umiejętne ich użycie, w zależności od rozdzielczości pomiędzy jakimi dokonywana jest konwersja obrazu, oraz od charakteru zawartości materiału. Inaczej też należy przekształcać źródła z taśmy 8mm, 35mm, Betacam, czy dane typowe dla obrazu z kamer cyfrowych. W inny sposób przygotowywane są również materiały ze względu na przeznaczenie ich użycia (telewizja, kino, internetu). Znajomość charakterystyki materiału, z którym mamy do czynienia,  a także wieloletnie doświadczenie, pomagają w uzyskaniu najlepszego jakościowo obrazu.