X

szum cyfrowy


Szum pochodzący ze światłoczułych matryc pojawia się najczęściej podczas filmowania bardzo ciemnych scen, lub gdy na planie filmowym ujęcie zostało nakręcone przy błędnie ustawionych wartościach ekspozycji. Konieczność wprowadzenia korekt w późniejszym etapie postprodukcji powoduje forsowanie zmian w trakcie kolor korekcji, czego efektem jest uwidocznienie szumu w ciemniejszych partiach nakręconego materiału.


Praca przy korekcie szumu z kamer cyfrowych, wymaga bardzo dużego wyczucia i staranności. Należy przy tym pamiętać, że podczas tych operacji łatwo jest wpłynąć na zmianę jakości materiału źródłowego. Nieodpowiednie działania lub brak doświadczenia, mogą spowodować nadmierne rozmycie szumu, a tym samym zmniejszyć rozdzielczości obrazu. Wywołać można takżę efekt zaginania, "ciągnięcia się” materiału za poruszającymi się fragmentami obrazu.