X

Skanowanie i digitalizacja


Digitalizacja (skanowanie, kopiowanie) materiału analogowego to jeden z najważniejszych etapów pracy, od którego zależy jakość wersji cyfrowej. Od tego jak zostanie wykonany proces cyfryzacji, zależeć będzie czy pewne typy uszkodzeń będą bardziej widoczne, czy też zostaną całkowicie naprawione lub przynajmniej zminimalizowane. 


Obecne skanery, dobrze prowadząctaśmę światłoczułą, posiadają też specjalne algorytmy pozwalające stabilizować perforacje klatki filmowej z niespotykaną dokładnością(stabilizacja). Dodatkowo umożliwiają, podczas procesu skanowania, zachowanie precyzyjnej informacji na temat miejsca uszkodzeń taśmy (mapa uszkodzeń), co znacząco ułatwia późniejszą cyfrową rekonstrukcję obrazu. Zdarza się jednak, że niestabilne źródło światła, może powodować większe migotanie w trakcie odtwarzania sekwencji klatek filmowych. Należy również pamiętać, że delikatne materiały muszą być traktowane w sposób odpowiedni. Stąd ważne są mechanizmy kontroli napięcia skanowanej taśmy, tak aby zmniejszyć prawdopodobieństwo jej naderwania lub całkowitego zerwania. 


Dzięki obecnej technologii, jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że materiał po procesie skanowania będzie zdecydowanie lepszej jakości, jednak aby tak się stało konieczne jest duże doświadczenie i odpowiedni sprzęt posiadający wszystkie powyżej opisane technologie. reKINO posiada jeden z najlepszych skanerów filmowych na rynku - ARRISCAN - firmy ARRI. Skaner umożliwia digitalizację materiałów światłoczułych, nawet w rozdzielczości 6K. Jest to standard, który zdecydowanie wyprzedza trend na zapotrzebowanie telewizyjnego kontentu w jakości Ultra HD. ARRISCAN jest bardzo dokładnym i precyzyjnym urządzeniem, które podczas digitalizowania: stabilizuje, wstępnie czyści, zachowuje mapę uszkodzeń oraz odpowiednio pracuje z materiałem delikatnym. Poza standardowymi taśmami światłoczułymi 35mm i 16mm, skaner jest w stanie współpracować z negatywami o różnej liczbie perforacji. W trybie archiwalnym, urządzenie potrafi skanować również materiał z bardzo zniszczonymi perforacjami lub nawet przy ich braku.


Ze względu na chęć całościowego podejścia do projektów, poza typową cyfryzacją obrazu z materiałów światłoczułych wykonujemy również usługi kopiowania nośników wideo. Digitalizacja różnych źródeł np. kaset VHS, wymaga odpowiedniego sprzętu, dzięki któremu będziemy pewni tego, że dany materiał udało się skopiować i zachować najlepiej jak to umożliwiał nośnik pierwotny. W naszej firmie zapewniamy możliwość kopiowania i digitalizacji wszelkiego rodzaju materiałów zawierających obraz lub dźwięk, stosując się przy tym zarówno do standardów kinowych jak i telewizyjnych (m.in. Betacam, Digital Betacam, HDCAM, HDCAM SR, VHS, negatyw tonu, magnetyczny dźwięk RR).