X

Migotanie liniowe, migotanie telewizyjne, migotanie wideo


Jest to specyficzny rodzaj migotania występujący głównie w materiałach telewizyjnych. Jego charakter polega na przesuwaniu się szarych bądź kolorowych pasów, w poziomie. Odpowiednie oprogramowanie i doświadczenie, pozwalają wykorzystać charakterystyczne cechy tego migotania, tak aby nie tworzyć niechcianych artefaktów, podczas jego usuwania. 


Inne rodzaje migotania to migotanie cyfrowe oraz migotanie filmowe.