X

Migotanie filmu


Wada wynikająca z różnego tempa starzenia się poszczególnych klatek filmowych w kopiach światłoczułych. Każda z ramek np. negatywu, ulega stopniowej degradacji wraz z upływem czasu. Na poziom degradacji mogą mięć wpływ m.in. takie czynniki jak: sposób obróbki chemicznej w trakcie wywoływania, utrwalania, temperatura przechowania czy wilgotność. Podczas oglądania filmu zmiany pomiędzy poszczególnymi klatkami filmowymi objawiają się zróżnicowanym poziomem kontrastów, jasności lub powolnymi zmianami (pływaniem) jasności poszczególnych kolorów na przestrzeni kilkunastu ramek filmu. Jest to wada, którą często bardzo ciężko wyeliminować, nie tworząc równolegle innych niechcianych artefaktów.


Migotanie obrazu wzrasta:

- dla kolejnych generacji taśmy światłoczułej,

- w wyniku złego jej przechowywania,

- wraz z wiekiem filmu.


W minimalnym stopniu dotyka nawet nowe produkcje tworzone na negatywie. Zdarza się też, że z zupełnie innych powodów migotanie występuje w filmach kręconych kamerami cyfrowymi. Więcej informacji można znaleźć pod hasłem migotanie cyfrowe i migotanie wideo