X

Korekcja barwna


Jednym z najważniejszych kroków podczas rekonstrukcji i masteringu jest korekcja barwna. To tutaj nadaje się finalny wygląd i atmosferę filmowych scen.


Korekcja barwna, zwana również kolor korekcją, często dzielona jest na dwa mniejsze etapy. Z powodu różnego stanu materiałów często w pierwszej kolejności należy ujednolicić kolorystycznie poszczególne sceny. Zdarza się również sytuacja, gdzie w finalnym negatywie są wstawione fragmenty z dupnegatywu lub kolejnych generacji materiału światłoczułego. Potrafią one znacząco odbiegać wizualnie i jakościowo od pozostałych fragmentów filmu. Dopiero po takim wstępnym (technicznym) wyrównaniu koloru.następuje właściwa korekcja barwna. Na tym etapie, o ile jest to możliwe, współpracujemy z twórcami rekonstruowanego filmu (bądź twórcami aktualnej produkcji). Bardzo ważne jest dla nas zdanie osób,odpowiedzialnych za powstanie filmu, gdyż to oni najlepiej wiedzą jak poprowadzić etap korekcji barwnej i co chcieli pokazać za pomocą obrazu filmowego. Naszym zadaniem jest zaś pokazywanie możliwości obecnej technologii.


Niezwykle istotnym jest, aby korekcja barwna była wykonywana w odpowiednich warunkach. Korekcja barwna filmu, którego przeznaczeniem są pokazy kinowe, powinna odbywać się na postprodukcyjnym, skalibrowanym projektorze i odpowiednio dużym ekranie. Służy to temu, aby stworzyć warunki pracy - koloryście i twórcom -  maksymalnie zbliżone do tych, które są w kinie. W przypadku kolor korekcji materiałów przeznaczonych do emisji telewizyjnej, korekcja powinna być przeprowadzana na dedykowanych do tego celu postprodukcyjnych telewizorach. Zasadniczym elementem podczas tworzenia finalnych kopii: kinowych, telewizyjnych i kontentu internetowego, jest odpowiednia konwersja pomiędzy przestrzeniami barwnymi, dedykowanymi każdemu z tych pól eksploatacji.