X

Generacja / rozdarcia klatek


Bardzo częstym uszkodzeniem spotykanym w rekonstruowanych filmach, jest brak jednej lub kilku klatek w trakcie ujęcia. Przeskok w trakcie ujęcia spowodowany tym brakiem może niekorzystnie wpływać na odbiór oglądanego obrazu filmowego. Brak poszczególnych klatek i rozerwania materiału, mogły być spowodowane nieumiejętnym obchodzeniem się z taśmą światłoczułą. Poszczególne klatki filmowe, które były rozerwane, naderwane lub zaklejone taśmą klejącą - często podlegały wycięciu.


Posiadając najlepsze algorytmy estymujące ruch zachodzący w obrazie oraz umiejętnościom manualnym, potrafimy w odpowiedni sposób wygenerować pojedyncze ramki, a nawet całe ich sekwencje, w zależności od dynamiki w konkretnych ujęciach. Dzięki temu jesteśmy w stanie przywrócić fragmenty filmu, które zostały zniszczone w trakcie jego eksploatacji.