X

Usuwanie makrobloków, defekty kodowania


Jeśli cyfrowy obraz wideo, charakteryzuje się słabą jakością, został uszkodzony podczas stratnego kodowania, lub gdy zachodzi konieczność wykorzystania materiałów z offline-u, prawdopodobnie w materiale źródłowym pojawiły się makrobloki wynikające z błędnego kodowania. Znaczna większość źle wyglądających ujęć może jednak zostać poprawiona poprzez ich uczytelnienie czy poprawę przejrzystości. Na obrazie można wykonać wiele operacji, które podniosą jego jakość i poprawią jego odbiór.


Do tego typu działań należy:

- usuwanie krawędzi widocznych makrobloków, wynikających, ze stratnego kodowania,

- usuwanie migotania pomiędzy makroblokami na poszczególnych klatkach,

- wygładzanie innych artefaktów wynikających ze stosowania stratnego kodowania,

- zaawansowany upscale do wyższych rozdzielczośc,i odpowiednio przygotowanego materiału,

- doostrzenie obrazu specjalistycznymi algorytmami,

- zaziarnienie materiału specjalnie dobranym ziarnem filmowym.