X

Archiwizacja


Archiwizacja jest koniecznym elementem każdego projektu, z zakresu cyfrowej rekonstrukcji obrazu czy postprodukcji. Należy jednak pamiętać, jak ważna jest archiwizacja niektórych etapów, w trakcie pracy nad materiałami. Nasze doświadczenie pozwala stwierdzić, że należcie przeprowadzony proces archiwizacji w trakcie całego procesu cyfrowej rekonstrukcji filmu, może być gwarantem późniejszej dobrej jakości materiału, bez potrzeby ponownej jego rekonstrukcji. Proces produkcji bez odpowiedniej archiwizacji, może z kolei spowodować, że po stosunkowo krótkim okresie, część danych analogowych lub cyfrowych, może stać się nieczytelnych.


Ze względu na znaczenie samego materiału, jego ilości lub przeznaczenia, mamy możliwość doboru różnych rozwiązań archiwizacyjnych, m.in.:

- ponowne naświetlanie na materiale światłoczułym,

- zgranie na taśmy LTO,

- przechowanie na macierzach dyskowych,

- rozwiązania z zakresu głębokiej archiwizacji.